Sporprøver

Påmelding til Sporprøver

Klubben mottar hvert år påmeldinger til sporprøver via sms / tlf / eller muntlig.  I følge NKK sitt regelverk, skal alle påmeldinger skje på godkjent skjema.  Der skal alle nødvendige opplysninger fylles ut, og påmeldingsavgift skal betales samtidig. Det medfører masse jobb for oss i klubben som må sitte å leite fram nødv opplysninger om hund og eier.

ALLE PÅMELDINGER TIL SPORPRØVER SOM IKKE LEVERES INN PÅ GODKJENT SKJEMA, BLIR HERETTER IKKE TATT TIL FØLGE.

Lenke til påmeldingsskjema.

Påmelding sendes til : Oddvar Sameien Pb 211 8301 Svolvær  MAIL: oddvar.sameien@lofotkraft.net

Mvh Prøveleder

NOX Register

Blandingshunder / Uregistrerte hunder.

Etter at annonserte godkjenningsprøver ble borte er det blitt slik at man ikke kan starte på prøve uten

at hunden står i NOX registeret. Har man likevel fått starte på prøve, gjelder selvsagt prøven, men hunden MÅ nå

registreres i NOX før godkjenningsdokumenter skrives ut.

For å melde hunden inn i NOX registeret, gjør du følgende.

- Gå inn på www.nkk.no

- Så velger du Tjenester

- Der finner du NOX register

- Følg anvisning for innmelding

 

 

PRISER:

Ferskspor : Ref nr 28-19143

500,- betales inn på konto nr 4605.25.12727 og merk innbetaling med reg nr på hunden

Blodspor   : Ref nr 26-19076

500,- betales inn på konto nr 4605.25.12727 og merk innbetaling med reg nr på hunden

Elgspor     : Ref nr 24-19012

600,- betales inn på konto nr 4605.25.12727 og merk innbetaling med reg nr på hunden